Du er her

Om oss

 

 Informasjonsbrev om Ideelt Nettverk (IN) 

Ideelt nettverk ble etablert den 2. september 2011 og samler sentrale ideelle aktører innen helse- og sosialområdet for sammen å få større politisk tyngde enn virksomhetene har hver for seg. 

Ideelt Nettverk består foreløpig av Kirkens Bymisjon, Kirkens Sosialtjeneste, Lukas Stiftelsen, Frelsesarmeen, Stiftelsen Betanien Alta og Oslo, Nordre Aasen Bo og habiliteringssenter, Blå Kors, N.K.S. Kløverinstitusjoner, P22, Manifestsenteret og Furukollen psykiatriske senter. 

Ideelle organisasjoner har siden begynnelsen av det 20. århundre – før oppbyggingen av den moderne velferdsstaten - vært pionerorganisasjoner innen opprettelse og drift av helse, velferd og omsorgstjenester til befolkningen. Gjennom mange tiår har slike virksomheter vært drevet som et nødvendig, anerkjent og integrert ledd i det offentlige tjenestetilbudet og med et langsiktig perspektiv for virksomheten. 

Konkurranseutsetting som samarbeidsform og anskaffelsesform svekker nå grunnlaget for det historiske partnerskapet mellom offentlig og ideell virksomhet. 

Erfaringene med konkuranseutsetting viser at ideelle organisasjoner, fordi de har vært pålagt å ha offentlig-like, ytelsesbaserte pensjonsordninger, ikke kan hevde seg i konkurranse med kommersielle aktører som har innskuddspensjon. Åpne konkurranser på ulike vilkår truer dermed de ideelle organisasjonenes eksistens og mulighet til å utvikle seg. Unntaksbestemmelsen for ideelle organisasjoner i Forskriften til Lov om offentlige anskaffelser § 2-1 tredje ledd, brukes sjelden av stat og kommune og det offentlige har lite erfaring med hvordan unntaksbestemmelsen kan praktiseres. 

Ideelt Nettverk vil derfor arbeide for: 

  • Å utvikle nye modeller for partnerskap mellom det offentlige og ideelle organisasjoner 
  • En tverrpolitisk plattform for kontrakter med ideelle organisasjoner som gir de ideelle organisasjonene langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. 
  • At kontraktene må inneholde bestemmelser der oppdragsgiver gir full dekning for faktiske pensjonskostnader – inklusive både årets og framtidige reguleringspremier. 

 

Ideelt Nettverk vil være et talerør for de ideelle organisasjonene i nettverket i direkte dialog med politiske myndigheter og partier. 

Ideelt Nettverk vil samarbeide med organisasjoner og andre nettverk som er opptatt av de ideelle organisasjonenes situasjon, som for eksempel HSH og Frivillighet Norge. 

Ideelt Nettverk vil ha minst to medlemsmøter pr år. Medlemsmøtet drøfter og fastlegger nettverkets fokusområder samt velger arbeidsutvalget som representerer nettverket utenom medlemsmøtene. 

Arbeidsutvalget 2011/2012: Kirkens Bymisjon: Terje Kaupang , Kirkens Sosialtjeneste: Helmuth Liessem, Frelsesarmeen; Lindis Evja, : Lukas Stiftelsen: Irene Lindhom og N.K.S. Kløverinstitusjoner: Mette Kalve, 

Kontaktperson/Koordinator: Mette Kalve, N.K.S. Kløverinstitusjoner, Munthesgate 33, 0260 Oslo. Telefon: 905 39 254, e-post: mette@klover.org 

Vi håper Ideelt Nettverk inviteres til å delta i arbeid med utforming av politikk omkring de politiske utfordringer vi er opptatt av. IN vil representere de ideelle organisasjonene i slik arbeid. 

Med vennlig hilsen 

Mette Kalve 

 

Koordinator IN 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer