Du er her

Undertegnet avtalen


Bilde: Undertegnet avtalen fra venstre Bjørg Ravlo Rydsaa (KS Bedrift), Gunn Marit Helgesen (KS), Monica Mæland (Næringsminister), Mette Kalve (Ideelt Nettverk), Torbjørg Aalborg (Virke), Sturla Stålsett (Frivillighet Norge).
 
Ideelt Nettverk, Frivillighet Norge, Virke og KS bedrift undertegnet i dag Samarbeidsavtalen med Regjeringen og KS i en flott markering på Sagenehjemmet i Oslo. Statsråd Monica Mæland og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen  sa begge at avtalen er et viktig signal om betydningen av at ideelle organisasjoner fortsetter å være en viktig leverandør av helse- og velferdstjenester. Koordinator for  Ideelt Nettverk, Mette Kalve, utfordret de begge i sin tale på vegne av de ideelle sammenslutningene.
KS utfordres til å lage en tiltaksplan, slik Regjeringen har gjort, for hvordan de vil gjennomføre Samarbeidsavtalen. Selv om de ikke kan forplikte kommunene kan de bidra til at kommunene får kunnskap om og kjennskap til hvilke muligheter det ligger i samarbeid med ideelle organisasjoner. De kan gi kommunene kompetanse på handlingsrommet i anskaffelsesregelverket og mulighetene for å inngå avtaler med ideelle leverandørene uten å måte utlyse anbudskonkurranser. Gunn Marit Helgesen lovet å invitere oss med i KS sine regionale  møteplasser.
Næringsminister Monica Mæland fikk overrakt Ideelt Nettverk sin juridiske utredning av handlingsrommet i det nye anskaffelsesregelverket og utfordret til å  arbeide med en tydeligere innkjøpspolitikk overfor ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester. Regjeringen vil i høst jobbe med de nasjonal tilpasningene som kreves i det nye anskaffelsesregelverket. Ideelt Nettverk forventer å få gi innspill og gjerne delta aktivt i dette arbeidet.

Gunn Marit Helgesen, Monica Mæland og Mette Kalve

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer